Xe nâng điện cũ, xe nâng bình ắc quy

Tổng cộng có 31 sản phẩm

Lưới Danh sách

Xe nâng  điện cũ HCM

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HIỆU KOMATSU. MODEL: FB15RL-12

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB15RL-12 - S/N: 91348 - Kiểu vận hành: đứng lái - Loại vận hành:...

Liên hệ

XE NÂNG CŨ ĐIỆN ĐỨNG LÁI HIỆU KOMATSU. MODEL: FB15RL-11

Xe nâng điện cũ. - Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB15RL-11 - S/N: 83684 ...

Liên hệ

XE NÂNG ĐIỆN HIỆU KOMATSU. MODEL: FB10RL-12

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB10RL-12 - S/N: 92272 - Kiểu vận hành: đứng lái - Loại vận hành:...

Liên hệ

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HIỆU KOMATSU. MODEL: FB14RS-12

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB14RS-12 - S/N: 91709 - Kiểu vận hành: đứng lái - Loại vận hành:...

Liên hệ

XE NÂNG ĐIỆN 4 BÁNH NGỒI LÁI hiệu KOMATSU. Model: FB15EX-8

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB15EX-8 - Số serial: 801164...

Liên hệ

XE NÂNG ĐIỆN HIỆU KOMATSU. MODEL: MPF10-2

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: MPF10-2 - Serial No.: 20478 - Kiểu vận hành: đứng lái - Loại vận...

Liên hệ

XE NÂNG ĐIỆN HIỆU KOMATSU. MODEL: FB09RS-14

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB09RS-14 - S/N: 142912 - Kiểu vận hành: đứng lái - Loại vận hành:...

Liên hệ

XE NÂNG ĐIỆN HIỆU SHINKO. MODEL: 6FBM14ZV300

- Hiệu xe: SHINKO - Nhật Bản - Model: 6FBM14Z-V300 - Kiểu vận hành: ngồi lái...

Liên hệ

XE NÂNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN 4 BÁNH NGỒI LÁI HIỆU KOMATSU - NHẬT BẢN. MODEL: FB25EXG-11- 815159

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB25EXG-11 - Kiểu vận hành: ngồi lái - Loại vận...

Liên hệ