- Xe nâng điện cũ. LH: Mr Cuong -0903211689

Tổng cộng có 11 sản phẩm

Lưới Danh sách

Xe nâng điện cũ Hà Nội

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HIỆU KOMATSU - NHẬT BẢN. MODEL: FB15RS-11

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB15RS-11 - Serial No.: 80824 - Kiểu vận hành:...

Liên hệ

XE NÂNG ĐIỆN HIỆU KOMATSU. Model: FB13RL-11

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB13RL-11 - Serial No.: 84259 - Kiểu vận...

Liên hệ

XE NÂNG ĐIỆN HIỆU KOMATSU. Model: FB13RC-12

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB13RC-12 - Serial No.: 91022 - Kiểu vận...

Liên hệ

XE NÂNG ĐIỆN HIỆU KOMATSU. Model: FB13RC-12

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB13RC-12 - Serial No.: 90907 - Kiểu vận...

Liên hệ

XE NÂNG ĐIỆN HIỆU KOMATSU. Model: FB13RC-12

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB13RC-12 - Serial No.: 88202 - Kiểu vận...

Liên hệ

XE NÂNG ĐIỆN HIỆU KOMATSU. Model: FB10RW-14

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB10RW-14 - Serial No.: 142914 - Kiểu vận hành:...

Liên hệ

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HIỆU KOMATSU - NHẬT BẢN. MODEL: FB10RS-14

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB10RS-14 - Serial No.: 143407 - Kiểu vận hành:...

Liên hệ

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HIỆU KOMATSU. MODEL: FB10RS-14

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB10RS-14 - Serial No.: 142556 - Kiểu vận hành:...

Liên hệ

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI HIỆU KOMATSU - NHẬT BẢN. MODEL: FB10RL-14

- Hiệu xe: KOMATSU - Nhật Bản - Model: FB10RL-14 - Serial No.: 142699 - Kiểu vận hành:...

Liên hệ