Thùng rác công nghiệp

Tổng cộng có 30 sản phẩm

Lưới Danh sách

Thùng rác công nghiệp

Thùng đựng rác: MGB140

Thùng đựng rác : MGB140 Kích thước ...

Liên hệ

Thùng rác. Model: MGB 240N

Thùng rác . Model: MGB 240N Kích thước -...

Liên hệ

Thùng đựng rác: MGB95N2

Thùng đựng rác : MGB95N2 Kích thước - Đáy:...

Liên hệ

Thùng đựng rác: FTR007N2

Thùng đựng rác : FTR007N2 + Kích thước: 437x330x690mm ...

Liên hệ

Thùng đựng rác: MGB 95N1Đ

Thùng đựng rác MGB 95N1Đ Kích thước - Đáy: 405...

Liên hệ

Thùng đựng rác: MGB 95N1BX

Thùng đựng rác MGB 95N1BX Kích thước - Đáy: 405...

Liên hệ

Thùng rác treo: FTR007N1

Thùng rác treo FTR007N1 + Kích thước: 437x330x690mm + Trọng...

Liên hệ

Thùng rác 4 bánh xe: FTR010

Thùng rác 4 bánh xe FTR010 + Kích thước: 1200x800x1050mm ...

Liên hệ

Thùng rác 4 bánh xe FTR014

Thùng rác 4 bánh xe FTR014 + Kích thước: 1200x800x1050mm ...

Liên hệ