Thùng nhựa, Khay nhựa công nghiệp

Tổng cộng có 45 sản phẩm

Lưới Danh sách

Thùng nhựa, Khay nhựa công nghiệp

Thùng nhựa HS010

Sóng nhựa đan lưới HS010 610x420x190mm - Kích thước: 610x420x190mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS009

Thùng nhựa hở HS009 610x420x190mm - Kích thước: 610x420x190mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS008

Thùng nhựa rỗng HS008 610x420x150mm - Kích thước: 610x420x150mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS005

Thùng nhựa đan lưới HS005 610x420x390mm - Kích thước: 610x420x390mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS004

Thùng nhựa rỗng HS004 610x420x310mm - Kích...

Liên hệ

Thùng nhựa đặc HS025

Thùng nhựa đặc HS025 610x420x100mm - Kích thước: 610x420x100mm - Khay...

Liên hệ

Thùng nhựa đặc HS019

Thùng nhựa đặc HS019 610x420x310mm - Kich thước: 610x420x310mm -...

Liên hệ

Thùng nhựa đặc HS017

Sóng nhựa đặc HS017 610x420x250mm - Kích thước: 610x420x250mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa đặc HS007

Khay nhựa đặc HS007 610x420x150mm - Kích thước: 610x420x150mm ...

Liên hệ