Nhựa công nghiệp - sóng nhựa bít - sóng nhựa hở - pallet nhựa

Tổng cộng có 113 sản phẩm

Lưới Danh sách

Cung cấp sóng nhựa bít, sóng nhựa hở, pallet nhựa

Nhựa Việt Nhật cung cấp các sản phẩm sóng nhựa bít, sóng nhựa hở, pallet nhựa với giá rẻ và chất lượng cao.

Sóng nhựa hở có 26 bánh xe

GIỚI THIỆU SÓNG NHỰA CÓ 26 BÁNH XE Sóng nhựa cỡ lớn có 26 bánh xe (13 cặp bánh xe) là một...

Liên hệ

Sóng nhựa hở VN18-HL

GIỚI THIỆU SÓNG NHỰA HỞ VN18-HL Sóng nhựa hở VN18-HL , là sóng nhựa hở rất thuận lợi cho...

Liên hệ

Sóng nhựa bít VN19-HK

Sóng nhựa bít VN19-HK với kích thước thiết kế kín không có lỗ, được sử dụng đựng những hàng có kích thước nhỏ như hạt...

Liên hệ

Sóng nhựa bít VN17-HK

Sóng nhựa bít VN17-HK với kích thước thiết kế kín không có lỗ, được sử dụng đựng những hàng có kích thước nhỏ như hạt...

Liên hệ

Sóng nhựa bít VN15-HK

Sóng nhựa bít VN15-HK với kích thước thiết kế kín không có lỗ, được sử dụng đựng những hàng có kích thước nhỏ như hạt...

Liên hệ

Sóng nhựa bít VN13-HK

Sóng nhựa bít VN13-HK với kích thước thiết kế kín không có lỗ, được sử dụng đựng những hàng có kích thước nhỏ như hạt...

Liên hệ

Sóng nhựa bít VN10-HK

Sóng nhựa bít VN10-HK với kích thước thiết kế kín không có lỗ, được sử dụng đựng những hàng có kích thước nhỏ như hạt...

Liên hệ

Sóng nhựa bít VN06-HK

Sóng nhựa bít VN06-HK với kích thước thiết kế kín không có lỗ, được sử dụng đựng những hàng có kích thước nhỏ như hạt...

Liên hệ

Nắp sóng nhựa NS01

Nắp sóng nhựa NS01 là dòng sản phẩm nắp đậy được sử dụng cho sóng nhựa hở hoặc sóng nhựa bít. Dùng để bảo quản...

Liên hệ