Tất cả sản phẩm

Tổng cộng có 14 sản phẩm

Lưới Danh sách

Thùng nhựa HS022

Thùng nhựa HS022 850x630x525mm đan lưới có 8 bánh xe ...

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS020

Thùng nhựa rỗng HS020 585x385x180mm - Kích thước: 585x385x180mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS018

Thùng nhựa rỗng HS018 525x370x215mm - Kích thước: 525x370x215mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS016

Thùng nhựa rỗng HS016 595x400x190mm - Kích thước: 595x400x190mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS014

Thùng nhựa rỗng HS014 610x420x250mm - Kích thước: 610x420x250mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS013

Sóng nhựa hở HS013 560x375x300mm - Kích thước: 560x375x300mm - Sóng nhựa...

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS012

Khay nhựa hở HS012 505x350x310mm - Kích thước: 505x350x310mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa HS011

Thùng nhựa đan lưới HS011 715x465x330mm - Kích thước: 715x465x330mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa HS010

Sóng nhựa đan lưới HS010 610x420x190mm - Kích thước: 610x420x190mm ...

Liên hệ