Tất cả sản phẩm

Tổng cộng có 25 sản phẩm

Lưới Danh sách

Thùng nhựa A3

Thùng nhựa đặc A3 370x305x160mm - Kích thước: 370x305x160mm -...

Liên hệ

Thùng nhựa B7

Thùng nhựa đặc B7 370x280x125mm - Kích thước: 370x280x125mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa B2

Thùng nhựa đặc B2 455x270x120mm - Kích thước: 455x270x120mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa B3

Thùng nhựa đặc B3 460x330x180mm - Kích thướ: 460x330x180mm ...

Liên hệ

Thùng gập đặc

Thùng nhựa đặc gập 650x445x330mm có thể xếp gọn ...

Liên hệ