Tất cả sản phẩm

Tổng cộng có 30 sản phẩm

Lưới Danh sách

Thùng nhựa đặc HS019

Thùng nhựa đặc HS019 610x420x310mm - Kich thước: 610x420x310mm -...

Liên hệ

Thùng nhựa đặc HS017

Sóng nhựa đặc HS017 610x420x250mm - Kích thước: 610x420x250mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa đặc HS007

Khay nhựa đặc HS007 610x420x150mm - Kích thước: 610x420x150mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa HS006

Thùng nhựa đặc HS006 530x430x110mm - Kích thước: 530x430x110mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa đặc HS002

Thùng nhựa đặc HS002 525x355x150mm - Kích thước: 525x355x150mm - Nhựa...

Liên hệ

Thùng nhựa đặc KPT02

Khay nhựa đặc KPT02 515x430x225mm dùng để đựng phụ tùng, link kiện nhỏ...

Liên hệ

Thùng nhựa đặc KPT01

Khay nhựa đặc KPT01 380x230x140mm - Kích thước: 380x230x140mm ...

Liên hệ

Thùng nhựa HS003

Thùng nhựa đặc HS003 610x420x190mm - Kích thước: 610x420x190mm - Nhựa...

Liên hệ

Thùng nhựa A2

Khay nhựa đặc A2 610x380x204mm - Nguyên liệu: nhựa PP Copolyme ...

Liên hệ