Tất cả sản phẩm

Tổng cộng có 3 sản phẩm

Lưới Danh sách

Thùng nhựa đặc KPT02

Khay nhựa đặc KPT02 515x430x225mm dùng để đựng phụ tùng, link kiện nhỏ...

Liên hệ

Thùng nhựa B2

Thùng nhựa đặc B2 455x270x120mm - Kích thước: 455x270x120mm ...

Liên hệ

Thùng gập đặc

Thùng nhựa đặc gập 650x445x330mm có thể xếp gọn ...

Liên hệ