Bánh xe chất liệu PU

Tổng cộng có 9 sản phẩm

Lưới Danh sách

Bánh xe chất liệu PU

Bánh xe công nghiệp PA cố định phuy 150/200

K cố định,b.xe PA Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx Bản rộng bx Độ...

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp PA xoay, khóa phuy 150/200

Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx Bản rộng bx Độ dài trục bx ...

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp PA xoay, không khóa phuy 150/200

K xoay, không thắng, b.xe PA Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx Bản rộng bx...

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp TPU loại xoay 100/130/150/200

K xoay, không thắng,b.xe TPU Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx Bản rộng bx ...

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp TPU loại xoay, khóa 100/130/150/200

K xoay, có thắng, b.xe TPU Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx Bản rộng bx...

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp TPU 100/130/150/200

K cố định,b.xe TPU Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx Bản rộng bx Độ...

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp xoay PU phuy 100/130/150/200

G xoay, không thắng , b.xe PU lõi thép Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx ...

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp xoay, khóa PU phuy 100/130/150/200

G xoay, có thắng, b.xe PU lõi thép Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx Bản...

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp cố định PU phuy 100/130/150/200

G cố định,b.xe PU lõi thép Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx Bản rộng bx...

Liên hệ